Czas przeszły Perfekt – konstrukcja zdania i zastosowanie

Czas przeszły Perfekt

W artykule przyjrzymy się, jak tworzyć i stosować czas przeszły Perfekt, poznamy jego niuanse i porównamy go z innymi czasami. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz naukę niemieckiego, czy chcesz uporządkować swoją wiedzę, ten przewodnik pomoże Ci opanować sztukę mówienia o przeszłości po niemiecku.

Definicja i zastosowanie czasu Perfekt

Czas przeszły Perfekt (niem. das Perfekt) to jeden z trzech głównych czasów przeszłych w języku niemieckim. Jest to czas złożony, co oznacza, że do jego utworzenia potrzebujemy dwóch elementów: czasownika posiłkowego (haben lub sein) oraz imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II) głównego czasownika.

Perfekt stosuje się przede wszystkim w mowie potocznej oraz w nieformalnej komunikacji pisemnej. Jest to czas, który wyraża czynności zakończone w przeszłości, ale mające związek z teraźniejszością. Innymi słowy, używamy go, gdy mówimy o wydarzeniach, których skutki są nadal odczuwalne lub istotne dla obecnej sytuacji.

Różnica między Perfekt a Präteritum

Choć zarówno Perfekt, jak i Präteritum odnoszą się do przeszłości, istnieją między nimi istotne różnice w użyciu i kontekście:

 • Perfekt jest częściej stosowany w mowie codziennej i nieformalnej komunikacji pisemnej. Jest preferowany w południowych Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
 • Präteritum natomiast dominuje w języku literackim, formalnych tekstach pisanych oraz w północnych Niemczech. Jest też częściej używany z czasownikami modalnymi i pomocniczymi.

Warto zauważyć, że w praktyce granica między tymi czasami często się zaciera, szczególnie w języku mówionym. Niemcy często używają obu form wymiennie, kierując się bardziej intuicją językową niż sztywnymi regułami gramatycznymi.

Budowa czasu Perfekt

Czasowniki posiłkowe haben i sein

Kluczowym elementem tworzenia czasu Perfekt jest wybór odpowiedniego czasownika posiłkowego. W języku niemieckim mamy do dyspozycji dwa takie czasowniki: haben i sein. Wybór między nimi zależy od rodzaju głównego czasownika w zdaniu.

Haben stosujemy z:

 • Większością czasowników przechodnich (tych, które mogą mieć dopełnienie w bierniku)
 • Czasownikami zwrotnymi
 • Czasownikami modalnymi

Przykład:

 • Ich habe ein Buch gelesen. (Przeczytałem książkę.)

Sein używamy z:

 • Czasownikami ruchu (bez dopełnienia w bierniku)
 • Czasownikami wyrażającymi zmianę stanu
 • Kilkoma konkretnymi czasownikami, takimi jak: sein, werden, bleiben

Przykład:

 • Ich bin nach Berlin gefahren. (Pojechałem do Berlina.)

Tworzenie formy Partizip II

Partizip II, czyli imiesłów czasu przeszłego, to druga kluczowa część składowa czasu Perfekt. Sposób jego tworzenia zależy od typu czasownika:

 1. Czasowniki słabe (regularne):
  • Dodajemy przedrostek ge- na początku
  • Dodajemy końcówkę -t lub -et na końcu
  • Np. machen → gemacht, arbeiten → gearbeitet
 2. Czasowniki mocne (nieregularne):
  • Dodajemy przedrostek ge- na początku
  • Zmieniamy rdzeń czasownika
  • Dodajemy końcówkę -en
  • Np. sprechen → gesprochen, fahren → gefahren
 3. Czasowniki rozdzielnie złożone:
  • Wstawiamy ge- między przedrostek a rdzeń czasownika
  • Np. aufmachen → aufgemacht, einkaufen → eingekauft
 4. Czasowniki nierozdzielnie złożone:
  • Nie dodajemy przedrostka ge-
  • Np. verstehen → verstanden, besuchen → besucht

Zasady wyboru czasownika posiłkowego

Wybór między haben a sein może początkowo sprawiać trudności, ale istnieją pewne wskazówki, które mogą pomóc:

 1. Haben używamy z:
  • Czasownikami przechodnimi (mającymi dopełnienie w bierniku)
  • Czasownikami zwrotnymi
  • Czasownikami wyrażającymi czynności bez zmiany miejsca lub stanu
  • Czasownikami modalnymi
 2. Sein stosujemy z:
  • Czasownikami ruchu bez dopełnienia (gehen, fahren, fliegen)
  • Czasownikami wyrażającymi zmianę stanu (aufwachen, einschlafen)
  • Czasownikami: sein, werden, bleiben, passieren, geschehen

Warto zapamiętać, że niektóre czasowniki mogą być używane zarówno z haben, jak i sein, w zależności od kontekstu i znaczenia zdania.

Odmiana czasowników w Perfekt

Czasowniki regularne

Czasowniki regularne, zwane też słabymi, tworzą Partizip II w przewidywalny sposób. Schemat jest następujący:

 1. Dodajemy przedrostek ge- na początku czasownika
 2. Usuwamy końcówkę bezokolicznika (-en lub -n)
 3. Dodajemy końcówkę -t lub -et (jeśli temat czasownika kończy się na -d, -t, -chn, -ffn, -gn, -tm)

Przykłady:

 • machen → gemacht
 • arbeiten → gearbeitet
 • lernen → gelernt

W zdaniu:

 • Ich habe gestern viel gelernt. (Wczoraj dużo się nauczyłem.)

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne, zwane też mocnymi, tworzą Partizip II w mniej przewidywalny sposób. Ogólny schemat wygląda tak:

 1. Dodajemy przedrostek ge- na początku czasownika
 2. Zmieniamy rdzeń czasownika (często na trzecią formę podstawową)
 3. Dodajemy końcówkę -en

Przykłady:

 • sprechen → gesprochen
 • fahren → gefahren
 • trinken → getrunken

W zdaniu:

 • Wir sind nach Italien gefahren. (Pojechaliśmy do Włoch.)

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

 1. Czasowniki rozdzielnie złożone:
  • Przedrostek ge- wstawiamy między przedrostek rozdzielny a rdzeń czasownika
  • Np. aufstehen → aufgestanden, einkaufen → eingekauft
 2. Czasowniki nierozdzielnie złożone:
  • Nie dodajemy przedrostka ge-
  • Np. verstehen → verstanden, besuchen → besucht

W zdaniach:

 • Ich habe gestern viel eingekauft. (Wczoraj dużo nakupiłem.)
 • Er hat die Frage nicht verstanden. (On nie zrozumiał pytania.)

Zastosowanie czasu Perfekt w zdaniach

Zdania oznajmujące

W zdaniach oznajmujących w czasie Perfekt obowiązuje następujący szyk wyrazów:

 1. Podmiot
 2. Odmieniony czasownik posiłkowy (haben lub sein)
 3. Reszta zdania
 4. Partizip II na końcu zdania

Przykłady:

 • Ich habe gestern einen Film gesehen. (Wczoraj obejrzałem film.)
 • Sie ist letztes Jahr nach Deutschland umgezogen. (W zeszłym roku przeprowadziła się do Niemiec.)

Zdania pytające

W pytaniach zaczynających się od zaimka pytającego, szyk wygląda następująco:

 1. Zaimek pytający
 2. Odmieniony czasownik posiłkowy
 3. Podmiot
 4. Reszta zdania
 5. Partizip II na końcu

Przykłady:

 • Was hast du gestern gemacht? (Co wczoraj robiłeś?)
 • Wohin sind sie im Urlaub gefahren? (Dokąd pojechali na wakacje?)

W pytaniach rozstrzygających (tak/nie) czasownik posiłkowy znajduje się na początku zdania:

 • Hast du schon gegessen? (Czy już jadłeś?)
 • Ist er pünktlich gekommen? (Czy przyszedł punktualnie?)

Zdania przeczące

W zdaniach przeczących najczęściej używamy słowa „nicht”, które umieszczamy przed Partizip II:

 • Ich habe den Film nicht gesehen. (Nie widziałem tego filmu.)
 • Sie ist nicht gekommen. (Ona nie przyszła.)

W przypadku przeczenia całego zdania, „nicht” stawiamy na końcu:

 • Ich habe gestern nicht gearbeitet. (Wczoraj nie pracowałem.)

Szczególne przypadki użycia Perfekt

Czasowniki ruchu i zmiany stanu

Czasowniki wyrażające ruch lub zmianę stanu zazwyczaj tworzą Perfekt z czasownikiem posiłkowym „sein”. Do tej grupy należą m.in.:

 • gehen (iść)
 • fahren (jechać)
 • fliegen (lecieć)
 • kommen (przychodzić)
 • aufwachen (budzić się)
 • einschlafen (zasypiać)

Przykłady:

 • Ich bin nach Hause gegangen. (Poszedłem do domu.)
 • Sie ist früh aufgewacht. (Ona wcześnie się obudziła.)

Warto pamiętać, że niektóre z tych czasowników mogą być używane z „haben”, gdy mają dopełnienie w bierniku:

 • Ich habe 10 Kilometer gefahren. (Przejechałem 10 kilometrów.)

Czasowniki modalne w Perfekt

Czasowniki modalne (können, müssen, dürfen, sollen, wollen, mögen) tworzą Perfekt w specyficzny sposób:

 1. Zawsze używają „haben” jako czasownika posiłkowego
 2. Ich Partizip II ma taką samą formę jak bezokolicznik

Przykłady:

 • Ich habe nicht kommen können. (Nie mogłem przyjść.)
 • Er hat das machen müssen. (On musiał to zrobić.)

W zdaniach z czasownikami modalnymi w Perfekt, czasownik w bezokoliczniku znajduje się przed Partizip II czasownika modalnego.

Porównanie Perfekt z innymi czasami przeszłymi

Perfekt a Präteritum

Choć oba czasy odnoszą się do przeszłości to istnieją między nimi subtelne różnice :

 1. Użycie:
  • Perfekt jest częściej stosowany w mowie i nieformalnym piśmie
  • Präteritum dominuje w literaturze i formalnych tekstach
 2. Struktura:
  • Perfekt jest czasem złożonym (czasownik posiłkowy + Partizip II)
  • Präteritum jest czasem prostym (jedna forma czasownika)
 3. Regionalność:
  • Perfekt jest preferowany w południowych Niemczech, Austrii i Szwajcarii
  • Präteritum jest częściej używany w północnych Niemczech

Przykłady:

 • Perfekt: Ich habe gestern ein Buch gelesen. (Wczoraj przeczytałem książkę.)
 • Präteritum: Ich las gestern ein Buch. (Wczoraj czytałem książkę.)

Perfekt a Plusquamperfekt

Plusquamperfekt (czas zaprzeszły) wyraża czynności, które miały miejsce przed innymi czynnościami przeszłymi:

 1. Struktura:
  • Perfekt: haben/sein (w Präsens) + Partizip II
  • Plusquamperfekt: haben/sein (w Präteritum) + Partizip II
 2. Użycie:
  • Perfekt opisuje czynności przeszłe
  • Plusquamperfekt opisuje czynności wcześniejsze niż te wyrażone w Perfekt lub Präteritum

Przykłady:

 • Perfekt: Ich habe das Buch gelesen. (Przeczytałem książkę.)
 • Plusquamperfekt: Ich hatte das Buch schon gelesen, als der Film herauskam. (Już przeczytałem książkę, kiedy film wszedł do kin.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *