Czas przyszły Futur I – konstrukcja i zastosowanie

Czas przyszły Futur I

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyrazić swoje plany na przyszłość po niemiecku? Albo jak zbudować zdanie, mówiąc o wydarzeniach, które dopiero nastąpią? W artykule zagłębimy się w tajniki czasu Futur I, poznamy jego konstrukcję, zastosowanie i niuanse. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy zaawansowanym uczniem, ten przewodnik pomoże Ci opanować ten ważny aspekt niemieckiej gramatyki.

Definicja i znaczenie czasu Futur I

Czas przyszły Futur I w języku niemieckim to konstrukcja gramatyczna używana do wyrażania czynności i wydarzeń, które mają nastąpić w przyszłości. Jest to jeden z dwóch czasów przyszłych w niemieckim, obok rzadziej używanego Futur II. Futur I składa się z odmienionego czasownika posiłkowego „werden” oraz bezokolicznika czasownika głównego.

Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do języka polskiego, gdzie czas przyszły jest używany konsekwentnie do mówienia o przyszłości, w niemieckim często stosuje się czas teraźniejszy (Präsens) z odpowiednimi określeniami czasu. Futur I ma jednak swoje specyficzne zastosowania, które omówimy w dalszej części artykułu.

Porównanie z czasem przyszłym w języku polskim

W języku polskim czas przyszły tworzymy na dwa sposoby: dla czasowników dokonanych używamy form czasu przyszłego prostego (np. „zrobię”, „napiszę”), a dla niedokonanych – złożonego (np. „będę robić”, „będę pisać”). W niemieckim Futur I nie ma takiego rozróżnienia. Konstrukcja Futur I jest zawsze taka sama, niezależnie od aspektu czasownika.

Przykładowo, polskie zdanie „Jutro napiszę list” w niemieckim Futur I brzmiałoby: „Morgen werde ich einen Brief schreiben”. Natomiast „Będę pisać list przez cały dzień” to: „Ich werde den ganzen Tag einen Brief schreiben”. Jak widać, konstrukcja pozostaje taka sama, a aspekt czasownika wynika z kontekstu lub dodatkowych określeń czasu.

Konstrukcja czasu Futur I

Czasownik posiłkowy „werden”

Sercem konstrukcji Futur I jest czasownik posiłkowy „werden”. „Werden” w kontekście Futur I tłumaczy się jako „będę”, „będziesz” itd. Jest to kluczowy element, który odróżnia zdania w czasie przyszłym od innych konstrukcji w języku niemieckim. Warto zauważyć, że „werden” może również funkcjonować jako samodzielny czasownik o znaczeniu „stawać się”, ale w kontekście Futur I pełni rolę czasownika posiłkowego.

Odmiana czasownika „werden”

Odmiana „werden” w czasie teraźniejszym, używana do tworzenia Futur I, wygląda następująco:

 • ich werde
 • du wirst
 • er/sie/es wird
 • wir werden
 • ihr werdet
 • sie/Sie werden

Ważne jest, aby zapamiętać tę odmianę, ponieważ jest kluczowa dla poprawnego tworzenia zdań w czasie Futur I.

Bezokolicznik czasownika głównego

Drugim elementem konstrukcji Futur I jest bezokolicznik czasownika głównego. Jest to forma podstawowa czasownika, która w języku niemieckim zwykle kończy się na „-en” (np. machen, spielen, arbeiten). Bezokolicznik zawsze znajduje się na końcu zdania w czasie Futur I.

Przykład:
„Ich werde morgen arbeiten” (Będę jutro pracować)

Szyk wyrazów w zdaniu twierdzącym

W zdaniu twierdzącym w czasie Futur I obowiązuje następujący szyk wyrazów:

 1. Podmiot
 2. Odmieniona forma „werden”
 3. Inne części zdania (np. okoliczniki czasu, miejsca)
 4. Bezokolicznik czasownika głównego na końcu zdania

Przykład:
„Wir werden nächste Woche nach Berlin fahren” (Pojedziemy w przyszłym tygodniu do Berlina).

Pamiętaj, że w języku niemieckim pozycja czasownika jest kluczowa dla poprawności gramatycznej zdania.

Zastosowanie czasu Futur I

Wyrażanie przyszłych wydarzeń i czynności

Podstawowym zastosowaniem czasu Futur I jest oczywiście mówienie o przyszłości. Używamy go, gdy chcemy wyrazić czynności lub wydarzenia, które dopiero nastąpią. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy podkreślić, że coś wydarzy się w dalszej przyszłości lub gdy chcemy nadać wypowiedzi bardziej formalny ton.

Przykład:
„In zehn Jahren werde ich mein eigenes Unternehmen gründen” (Za dziesięć lat założę własną firmę).

Warto jednak pamiętać, że w codziennej mowie Niemcy często używają czasu teraźniejszego (Präsens) z określeniami czasu do wyrażania przyszłości. Futur I jest częściej spotykany w języku pisanym lub w bardziej formalnych sytuacjach.

Składanie obietnic i planowanie

Futur I jest często używany do składania obietnic lub mówienia o planach na przyszłość. W takich sytuacjach nadaje wypowiedzi charakter zobowiązania lub silnego postanowienia.

Przykłady:

 • „Ich werde dir bei deiner Hausaufgabe helfen” (Pomogę ci z twoim zadaniem domowym)
 • „Wir werden nächstes Jahr nach Italien reisen” (W przyszłym roku pojedziemy do Włoch)

Wydawanie poleceń i rozkazów

Interesującym zastosowaniem Futur I jest wydawanie poleceń lub rozkazów. W tym kontekście Futur I brzmi bardziej stanowczo niż tryb rozkazujący i jest często używany przez rodziców w stosunku do dzieci lub przez przełożonych w stosunku do podwładnych.

Przykład:
„Du wirst jetzt dein Zimmer aufräumen!” (Teraz posprzątasz swój pokój!)

Wyrażanie przypuszczeń dotyczących teraźniejszości

Futur I może być również używany do wyrażania przypuszczeń dotyczących teraźniejszości. W takim przypadku nadaje wypowiedzi charakter spekulacji lub domysłu.

Przykład:
„Er wird jetzt wohl im Büro sein” (On pewnie jest teraz w biurze)

Tworzenie pytań w czasie Futur I

Pytania ogólne (tak/nie)

Tworzenie pytań ogólnych (na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”) w czasie Futur I jest stosunkowo proste. Wystarczy zamienić miejscami podmiot i odmienioną formę czasownika „werden”.

Przykład:

 • Zdanie twierdzące: „Du wirst morgen kommen” (Przyjdziesz jutro)
 • Pytanie: „Wirst du morgen kommen?” (Czy przyjdziesz jutro?)

Warto zauważyć, że w języku niemieckim nie ma odpowiednika angielskiego „do” używanego do tworzenia pytań. Sama inwersja podmiotu i czasownika wystarczy, aby utworzyć pytanie.

Pytania szczegółowe z zaimkami pytającymi

Pytania szczegółowe tworzymy, rozpoczynając zdanie od zaimka pytającego (np. wer, was, wann, wo, wie, warum), a następnie stosując tę samą inwersję co w pytaniach ogólnych.

Przykłady:

 • „Wann wirst du deine Hausaufgaben machen?” (Kiedy zrobisz swoje zadanie domowe?)
 • „Wo werdet ihr nächstes Jahr Urlaub machen?” (Gdzie spędzicie wakacje w przyszłym roku?)

Pamiętaj, że w pytaniach szczegółowych zaimek pytający zawsze zajmuje pierwsze miejsce w zdaniu, a odmieniona forma „werden” – drugie.

Przykłady użycia czasu Futur I

Zdania twierdzące

Kilka przykładów zdań twierdzących w czasie Futur I:

 • „Ich werde nächste Woche einen neuen Job anfangen” (W przyszłym tygodniu zacznę nową pracę)
 • „Sie werden bald heiraten” (Oni wkrótce się pobiorą)
 • „Das Wetter wird morgen besser sein” (Jutro pogoda będzie lepsza)

Zwróć uwagę na pozycję bezokolicznika na końcu zdania oraz odmienioną formę „werden” na drugim miejscu.

Zdania pytające

Przykłady pytań w czasie Futur I:

 • „Wirst du an der Konferenz teilnehmen?” (Czy weźmiesz udział w konferencji?)
 • „Wie lange werden Sie in Deutschland bleiben?” (Jak długo zostanie Pan/Pani w Niemczech?)
 • „Was wirst du deiner Mutter zum Geburtstag schenken?” (Co podarujesz swojej mamie na urodziny?)

W pytaniach ogólnych odmieniona forma „werden” jest na pierwszym miejscu, a w pytaniach szczegółowych – na drugim, zaraz po zaimku pytającym.

Zdania przeczące

Aby utworzyć zdanie przeczące w czasie Futur I, używamy słowa „nicht”.

Przykłady:

 • „Ich werde morgen nicht arbeiten” (Jutro nie będę pracować)
 • „Sie werden das Buch nicht lesen” (Oni nie przeczytają tej książki)
 • „Wir werden nächstes Jahr nicht verreisen” (W przyszłym roku nie wyjedziemy)

„Nicht” zazwyczaj stoi przed bezokolicznikiem na końcu zdania, chyba że chcemy zaprzeczyć konkretną część zdania.

Porównanie z innymi czasami

Futur I a czas teraźniejszy

W języku niemieckim, w przeciwieństwie do polskiego, często używa się czasu teraźniejszego (Präsens) do wyrażania przyszłości, szczególnie w mowie potocznej. Wystarczy dodać określenie czasu, aby było jasne, że mówimy o przyszłości.

Przykład:

 • Präsens: „Ich fahre morgen nach Berlin” (Jadę jutro do Berlina)
 • Futur I: „Ich werde morgen nach Berlin fahren” (Pojadę jutro do Berlina)

Obie formy są poprawne, ale Präsens jest częściej używany w codziennej komunikacji. Futur I nadaje wypowiedzi bardziej formalny ton lub podkreśla, że mówimy o dalszej przyszłości.

Futur I a Futur II

Futur II to drugi czas przyszły w języku niemieckim, używany znacznie rzadziej niż Futur I. Futur II wyraża czynności, które będą zakończone w przyszłości, zanim nastąpi inna czynność.

Czas przyszły Futur IPrzykład:

 • Futur I: „Ich werde das Buch lesen” (Przeczytam tę książkę)
 • Futur II: „Ich werde das Buch gelesen haben” (Będę miał przeczytaną tę książkę)

Futur II jest bardziej skomplikowany w konstrukcji i rzadko używany w codziennej komunikacji. W większości przypadków Futur I lub nawet Präsens wystarczą do wyrażenia przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *