Czas przyszły Futur II – budowa i zastosowanie

Czas przyszły Futur II

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyrazić po niemiecku pewność, że coś zostanie ukończone w przyszłości? Albo jak spekulować o wydarzeniach z przeszłości? Futur II jest odpowiedzią na te pytania, oferując unikalną perspektywę czasową w komunikacji.

Wprowadzenie do czasu przyszłego Futur II

Czas przyszły Futur II, znany również jako czas przyszły dokonany, jest jednym z bardziej zaawansowanych aspektów gramatyki niemieckiej. Służy on do wyrażania czynności, które zostaną zakończone w przyszłości, lub do spekulowania o wydarzeniach z przeszłości. W przeciwieństwie do prostszego czasu Futur I, który wyraża ogólne przewidywania dotyczące przyszłości, Futur II koncentruje się na aspekcie dokonaności czynności.

Porównując Futur II z innymi czasami przyszłymi, warto zauważyć jego unikalną rolę. Podczas gdy Futur I mówi po prostu o tym, co się wydarzy (np. „Ich werde morgen einkaufen gehen” – Jutro pójdę na zakupy), Futur II podkreśla zakończenie czynności (np. „Bis morgen Abend werde ich alle Einkäufe erledigt haben” – Do jutra wieczorem będę miał zrobione wszystkie zakupy). Ta subtelna różnica pozwala na bardziej precyzyjne wyrażanie intencji i planów.

W codziennej komunikacji Futur II jest stosowany rzadziej niż Futur I, ale jego znajomość jest niezbędna dla zaawansowanych użytkowników języka niemieckiego. Jest szczególnie przydatny w kontekstach formalnych, w literaturze, oraz w sytuacjach wymagających precyzyjnego wyrażania relacji czasowych. Zrozumienie i umiejętność stosowania Futur II znacząco wzbogaca zdolności komunikacyjne w języku niemieckim.

Budowa czasu Futur II

Struktura gramatyczna

Konstrukcja zdań w czasie Futur II może początkowo wydawać się skomplikowana, ale po rozłożeniu jej na części pierwsze, staje się bardziej zrozumiała. Podstawowa struktura Futur II składa się z trzech głównych elementów:

 1. Odmieniona forma czasownika „werden”
 2. Imiesłów czasu przeszłego (Partizip II) głównego czasownika
 3. Czasownik posiłkowy „haben” lub „sein” w formie bezokolicznika

Schemat ten można przedstawić następująco:[podmiot] + [werden (odmienione)] + [reszta zdania] + [Partizip II] + [haben/sein]

Przykładowo:

 • „Ich werde bis morgen das Buch gelesen haben.” (Do jutra przeczytam książkę.)
 • „Sie werden um 20 Uhr angekommen sein.” (Oni przybędą o 20:00.)

Wybór między czasownikami posiłkowymi „haben” i „sein” zależy od głównego czasownika w zdaniu. Generalnie, „haben” używa się z czasownikami przechodnimi i zwrotnymi, podczas gdy „sein” stosuje się z czasownikami oznaczającymi zmianę stanu lub ruchu.

Formy czasowników w Futur II

Kluczowym elementem w tworzeniu Futur II jest prawidłowe utworzenie imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II). Dla czasowników regularnych, tworzy się go dodając przedrostek „ge-” i końcówkę „-t” lub „-et”. Dla czasowników nieregularnych, formy Partizip II trzeba po prostu zapamiętać.

Przykłady regularnych form Partizip II:

 • machen → gemacht
 • arbeiten → gearbeitet

Przykłady nieregularnych form Partizip II:

 • gehen → gegangen
 • sprechen → gesprochen

Warto zauważyć, że czasowniki z przedrostkami nieoddzielnymi (np. be-, er-, ver-) nie przyjmują przedrostka „ge-” w Partizip II.

Na przykład:

 • verstehen → verstanden
 • erklären → erklärt

Opanowanie tworzenia Partizip II jest kluczowe dla poprawnego stosowania czasu Futur II. Warto poświęcić czas na naukę i ćwiczenie tych form, szczególnie dla czasowników nieregularnych.

Zastosowanie czasu Futur II

Wyrażanie przypuszczeń dotyczących przeszłości

Jednym z najbardziej interesujących zastosowań czasu Futur II jest możliwość wyrażania przypuszczeń lub spekulacji dotyczących wydarzeń z przeszłości. W tym kontekście, Futur II służy do formułowania hipotez o tym, co mogło się wydarzyć, bazując na dostępnych informacjach lub logicznym rozumowaniu.

Przykłady:

 • „Er wird wohl krank gewesen sein.” (Prawdopodobnie był chory.)
 • „Sie werden den Zug verpasst haben.” (Musieli przegapić pociąg.)

W takich sytuacjach, Futur II pozwala mówcy wyrazić pewien stopień niepewności lub domysłu odnośnie przeszłych wydarzeń. Jest to szczególnie przydatne, gdy nie mamy bezpośrednich dowodów, ale chcemy wyrazić nasze przypuszczenia oparte na okolicznościach lub znanych faktach.

Opisywanie czynności zakończonych w przyszłości

Drugim kluczowym zastosowaniem Futur II jest wyrażanie czynności, które zostaną zakończone w określonym momencie w przyszłości. W tym przypadku, czas ten podkreśla aspekt dokonaności, wskazując na pewność lub oczekiwanie, że dana czynność będzie już ukończona w konkretnym punkcie czasowym.

Przykłady:

 • „Bis nächsten Monat werde ich mein Studium abgeschlossen haben.” (Do następnego miesiąca zakończę studia.)
 • „Um 18 Uhr werden wir das Projekt fertiggestellt haben.” (O 18:00 będziemy mieli ukończony projekt.)

W porównaniu z innymi czasami, takimi jak Perfekt czy Futur I, Futur II oferuje unikalną perspektywę czasową. Podczas gdy Perfekt opisuje zakończone czynności w przeszłości, a Futur I ogólne wydarzenia w przyszłości, Futur II łączy te dwa aspekty, mówiąc o czymś, co będzie zakończone w przyszłości. To zastosowanie Futur II jest szczególnie przydatne w planowaniu, zarządzaniu projektami, czy w sytuacjach wymagających precyzyjnego określenia momentu ukończenia danej czynności w przyszłości.

Różnice między Futur I a Futur II

Porównanie Futur I i Futur II jest kluczowe dla zrozumienia niuansów wyrażania przyszłości w języku niemieckim. Główna różnica polega na aspekcie dokonaności czynności:

 • Futur I wyraża ogólne przewidywania lub plany na przyszłość, bez podkreślania ich zakończenia.
  Przykład: „Ich werde morgen einkaufen.” (Jutro pójdę na zakupy.)
 • Futur II podkreśla zakończenie czynności w określonym momencie w przyszłości lub wyraża przypuszczenia o przeszłości.
  Przykład: „Bis morgen Abend werde ich alle Einkäufe erledigt haben.” (Do jutra wieczorem będę miał zrobione wszystkie zakupy.)

Warto używać Futur II zamiast Futur I w następujących sytuacjach:

 1. Gdy chcemy podkreślić, że czynność zostanie zakończona przed konkretnym momentem w przyszłości.
 2. Gdy spekulujemy o wydarzeniach z przeszłości, których nie jesteśmy pewni.
 3. W formalnych kontekstach, gdzie precyzja czasowa jest istotna.

Futur II dodaje element pewności lub dokonaności, którego brakuje w prostszym Futur I. Jest to szczególnie przydatne w planowaniu długoterminowym, w biznesie, czy w sytuacjach wymagających dokładnego określenia ram czasowych.

Praktyczne ćwiczenia i przykłady

Zdania przykładowe

Aby lepiej zrozumieć zastosowanie Futur II, przyjrzyjmy się różnorodnym przykładom:

 1. „Bis zum Ende des Jahres werden wir unser Haus renoviert haben.”
  (Do końca roku wyremontujemy nasz dom.)
 2. „Er wird wohl den Schlüssel verloren haben.”
  (Prawdopodobnie zgubił klucz.)
 3. „Um diese Zeit morgen werden die Gäste schon abgereist sein.”
  (O tej porze jutro goście już wyjadą.)
 4. „Bis zum Sommer werde ich Deutsch fließend sprechen können.”
  (Do lata będę mógł płynnie mówić po niemiecku.)

Każde z tych zdań ilustruje inny aspekt użycia Futur II. Pierwsze i czwarte zdanie pokazują planowanie zakończenia czynności w przyszłości, drugie wyraża przypuszczenie o przeszłości, a trzecie łączy przyszłość z aspektem dokonaności.

Ćwiczenia gramatyczne

Dla utrwalenia wiedzy o Futur II, warto wykonać następujące ćwiczenia:

 1. Przekształć zdania z Futur I na Futur II:
  • „Ich werde morgen einkaufen.” → „Bis morgen Abend werde ich eingekauft haben.”
 2. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika w Futur II:
  • „Bis nächste Woche _______ ich das Buch _______ _______ (lesen).”
  • Odpowiedź: „Bis nächste Woche werde ich das Buch gelesen haben.”
 3. Sformułuj przypuszczenia o przeszłości używając Futur II:
  • (Ktoś nie przyszedł na spotkanie) → „Er wird den Termin vergessen haben.”

Najczęstsze błędy przy używaniu Futur II to niepoprawne tworzenie Partizip II oraz mylenie kolejności elementów w zdaniu. Aby ich uniknąć, warto skupić się na regularnym ćwiczeniu i zapamiętaniu podstawowej struktury zdania w Futur II.

Futur II w codziennej komunikacji

Choć Futur II jest rzadziej używany w mowie potocznej niż inne czasy, jego znajomość jest istotna dla pełnego zrozumienia i wyrażania niuansów językowych. W codziennych rozmowach Futur II pojawia się głównie w następujących kontekstach:

 1. Wyrażanie przypuszczeń o przeszłości:
  „Wo ist Peter? – Er wird wohl verschlafen haben.” (Gdzie jest Peter? – Prawdopodobnie zaspał.)
 2. Planowanie z naciskiem na ukończenie zadań:
  „Bis zum Wochenende werde ich alle Aufgaben erledigt haben.” (Do weekendu będę miał zrobione wszystkie zadania.)
 3. W formalnych sytuacjach, np. w biznesie:
  „Bis zum nächsten Quartal werden wir die Verkaufszahlen verdoppelt haben.” (Do następnego kwartału podwoimy sprzedaż.)

Warto stosować Futur II w rozmowach, gdy chcemy:

 • Podkreślić pewność ukończenia czynności w przyszłości
 • Wyrazić przypuszczenia lub spekulacje o przeszłości
 • Dodać formalności lub precyzji do naszych wypowiedzi

Pamiętaj jednak, że w wielu sytuacjach codziennych Präsens lub Perfekt mogą być bardziej naturalne. Futur II najlepiej stosować, gdy kontekst wymaga podkreślenia aspektu dokonaności lub gdy chcemy wyrazić bardziej złożone relacje czasowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *