Czas teraźniejszy Präsens – struktura zdań i zastosowanie

Czas teraźniejszy Präsens

Czas teraźniejszy Präsens to fundament niemieckiej gramatyki, niezbędny do codziennej komunikacji. Pozwala nie tylko opisywać teraźniejszość, ale także wyrażać przyszłość i stałe prawdy. Jego tworzenie opiera się na prostych zasadach, choć nie brakuje wyjątków. W artykule szczegółowo omówimy budowę, zastosowanie i niuanse Präsens, dostarczając praktycznych wskazówek dla uczących się języka niemieckiego.

Wprowadzenie do czasu teraźniejszego Präsens

Czas teraźniejszy Präsens to podstawowa konstrukcja gramatyczna w języku niemieckim, która służy do wyrażania czynności i stanów dziejących się w teraźniejszości. Jest to najbardziej uniwersalny i najczęściej używany czas w codziennej komunikacji. Jego znajomość jest kluczowa dla każdego, kto chce opanować język niemiecki na poziomie podstawowym.

Präsens w języku niemieckim ma szersze zastosowanie niż mogłoby się wydawać. Oprócz opisywania aktualnych wydarzeń, służy również do mówienia o przyszłości oraz wyrażania prawd ogólnych. Ta wszechstronność sprawia, że jest to pierwszy czas, którego uczą się osoby rozpoczynające naukę niemieckiego. Zrozumienie zasad tworzenia i używania Präsens otwiera drzwi do efektywnej komunikacji w wielu sytuacjach życia codziennego.

Tworzenie czasu Präsens

Odmiana czasowników regularnych

Tworzenie czasu Präsens dla czasowników regularnych (zwanych też słabymi) opiera się na prostym schemacie. Polega on na dodaniu odpowiednich końcówek osobowych do rdzenia czasownika. Rdzeń uzyskujemy, odcinając końcówkę „-en” od bezokolicznika. Na przykład, dla czasownika „machen” (robić), rdzeń to „mach-„.

Schemat odmiany czasowników słabych wygląda następująco:

 • ich (ja) – końcówka -e
 • du (ty) – końcówka -st
 • er/sie/es (on/ona/ono) – końcówka -t
 • wir (my) – końcówka -en
 • ihr (wy) – końcówka -t
 • sie/Sie (oni/one/Pan/Pani/Państwo) – końcówka -en

Przykładowa odmiana czasownika „machen” w czasie Präsens:

 • ich mache
 • du machst
 • er/sie/es macht
 • wir machen
 • ihr macht
 • sie/Sie machen

Warto zauważyć, że w przypadku czasowników regularnych rdzeń pozostaje niezmienny dla wszystkich osób. To znacznie ułatwia naukę i stosowanie tych czasowników w praktyce.

Odmiana czasowników nieregularnych

Czasowniki nieregularne (zwane też mocnymi) stanowią większe wyzwanie dla uczących się języka niemieckiego. W ich przypadku, oprócz dodania końcówek osobowych, może dojść do zmiany samogłoski w rdzeniu czasownika. Zjawisko to nazywa się przegłosem i najczęściej dotyczy 2. i 3. osoby liczby pojedynczej.

Najczęściej występujące zmiany to:

 • e → i (np. geben → du gibst, er gibt)
 • e → ie (np. lesen → du liest, er liest)
 • a → ä (np. fahren → du fährst, er fährt)

Przykładowa odmiana nieregularnego czasownika „sprechen” (mówić):

 • ich spreche
 • du sprichst
 • er/sie/es spricht
 • wir sprechen
 • ihr sprecht
 • sie/Sie sprechen

Warto zaznaczyć, że istnieje grupa czasowników, które są całkowicie nieregularne. Należą do nich m.in. „sein” (być), „haben” (mieć) czy czasowniki modalne. Ich odmianę najlepiej jest po prostu zapamiętać, gdyż nie podlega ona żadnym schematom.

Zastosowania czasu Präsens

Wyrażanie teraźniejszości

Podstawowym zastosowaniem czasu Präsens jest oczywiście opisywanie czynności i stanów dziejących się w teraźniejszości. Używamy go do mówienia o tym, co robimy w danym momencie, o naszych codziennych czynnościach czy aktualnych stanach.

Przykłady:

 • Ich lese ein Buch. (Czytam książkę.)
 • Er arbeitet in einer Bank. (On pracuje w banku.)
 • Wir lernen Deutsch. (Uczymy się niemieckiego.)

Präsens służy również do wyrażania stanów trwałych lub cech charakterystycznych. W tym kontekście czas ten jest używany do opisywania faktów, które są prawdziwe przez dłuższy okres lub zawsze.

Przykłady:

 • Die Erde dreht sich um die Sonne. (Ziemia krąży wokół Słońca.)
 • Ich wohne in Warschau. (Mieszkam w Warszawie.)
 • Sie spricht fließend Englisch. (Ona płynnie mówi po angielsku.)

Wyrażanie przyszłości

Interesującą cechą czasu Präsens w języku niemieckim jest możliwość używania go do mówienia o przyszłości. Jest to szczególnie przydatne, gdy mówimy o planach lub zamiarach, które są już ustalone lub bardzo prawdopodobne.

Przykłady:

 • Morgen fahre ich nach Berlin. (Jutro jadę do Berlina.)
 • Nächstes Jahr mache ich mein Abitur. (W przyszłym roku zdaję maturę.)
 • Am Wochenende besuchen wir meine Großeltern. (W weekend odwiedzamy moich dziadków.)

W porównaniu z innymi sposobami wyrażania przyszłości w języku niemieckim (np. Futur I), użycie Präsens jest bardziej naturalne w mowie potocznej. Często dodaje się określenia czasu, takie jak „morgen” (jutro), „nächste Woche” (w przyszłym tygodniu), aby jednoznacznie wskazać, że mowa o przyszłości.

Prawdy ogólne i fakty naukowe

Czas Präsens jest również stosowany do wyrażania prawd ogólnych, sentencji i faktów naukowych. W tym kontekście służy do przedstawiania informacji, które są zawsze prawdziwe lub uważane za uniwersalne.

Przykłady:

 • Wasser kocht bei 100 Grad Celsius. (Woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza.)
 • Die Sonne geht im Osten auf. (Słońce wschodzi na wschodzie.)
 • Ehrlichkeit währt am längsten. (Uczciwość popłaca. – dosł. Uczciwość trwa najdłużej.)

W kontekście naukowym, Präsens jest powszechnie używany w opisach procesów, definicjach i wyjaśnieniach zjawisk. Nadaje wypowiedziom charakter obiektywny i bezczasowy.Przykłady:

 • Atome bestehen aus Protonen, Neutronen und Elektronen. (Atomy składają się z protonów, neutronów i elektronów.)
 • In der Fotosynthese wandeln Pflanzen Lichtenergie in chemische Energie um. (W procesie fotosyntezy rośliny przekształcają energię świetlną w energię chemiczną.)

Struktura zdań w czasie Präsens

W języku niemieckim pozycja czasownika w zdaniu jest kluczowa dla poprawności gramatycznej. W zdaniach oznajmujących w czasie Präsens, odmieniony czasownik zawsze zajmuje drugie miejsce w zdaniu. To zasada, która może być początkowo trudna dla polskich uczniów, przyzwyczajonych do bardziej elastycznego szyku zdania w języku ojczystym.

Przykłady:

 • Ich gehe heute ins Kino. (Idę dziś do kina.)
 • Heute gehe ich ins Kino. (Dziś idę do kina.)
 • Am Wochenende fahren wir ans Meer. (W weekend jedziemy nad morze.)

Warto zauważyć, że mimo zmiany kolejności elementów zdania, odmieniony czasownik zawsze pozostaje na drugim miejscu.Zaimki osobowe pełnią ważną rolę w strukturze zdań w czasie Präsens. W języku niemieckim zaimek osobowy jest zazwyczaj konieczny, nawet jeśli w języku polskim mógłby zostać pominięty. Wynika to z faktu, że niektóre formy czasownika są identyczne dla różnych osób, a zaimek pomaga jednoznacznie określić, o kim mowa.

Przykłady:

 • Ich lerne Deutsch. (Uczę się niemieckiego.)
 • Er arbeitet viel. (On dużo pracuje.)
 • Wir gehen spazieren. (Idziemy na spacer.)

W przypadku czasowników zwrotnych, zaimek zwrotny umieszcza się zazwyczaj bezpośrednio po podmiocie:

 • Ich freue mich auf das Wochenende. (Cieszę się na weekend.)
 • Er interessiert sich für Geschichte. (On interesuje się historią.)

Najczęstsze błędy przy używaniu czasu Präsens

Polscy uczniowie, ucząc się czasu Präsens, często popełniają pewne charakterystyczne błędy. Świadomość tych pułapek może pomóc w ich unikaniu i szybszym opanowaniu poprawnego użycia tego czasu.

Typowe pomyłki obejmują:

 1. Nieprawidłowa pozycja czasownika – umieszczanie go na końcu zdania, jak w języku angielskim, lub na dowolnej pozycji, jak w języku polskim.
  Błąd: „Ich heute ins Kino gehe.”
  Poprawnie: „Ich gehe heute ins Kino.”
 2. Pomijanie zaimków osobowych – w języku polskim często pomijamy zaimki, w niemieckim są one zazwyczaj konieczne.
  Błąd: „Lerne Deutsch.”
  Poprawnie: „Ich lerne Deutsch.”
 3. Nieprawidłowe końcówki osobowe – szczególnie w przypadku 2. i 3. osoby liczby pojedynczej.
  Błąd: „Du gehe zur Schule.”
  Poprawnie: „Du gehst zur Schule.”
 4. Ignorowanie przegłosu w czasownikach nieregularnych.
  Błąd: „Er fahrt nach Berlin.”
  Poprawnie: „Er fährt nach Berlin.”
 5. Niewłaściwe użycie czasowników rozdzielnie złożonych – zapominanie o oddzieleniu przedrostka.
  Błąd: „Ich aufstehe um 7 Uhr.”
  Poprawnie: „Ich stehe um 7 Uhr auf.”

Aby uniknąć tych błędów, warto:

 • Regularnie ćwiczyć tworzenie zdań w czasie Präsens, zwracając szczególną uwagę na pozycję czasownika.
 • Zapamiętać schemat końcówek osobowych i często go powtarzać.
 • Tworzyć listy czasowników nieregularnych i uczyć się ich odmiany.
 • Praktykować użycie zaimków osobowych w każdym zdaniu, nawet jeśli wydaje się to nienaturalne z perspektywy języka polskiego.
 • Czytać dużo tekstów w języku niemieckim, aby oswoić się z poprawną strukturą zdań.

Ćwiczenia i przykłady

Poniżej przedstawiamy zestaw zdań ilustrujących różne zastosowania czasu Präsens. Przeanalizuj je uważnie, zwracając uwagę na strukturę zdań, pozycję czasownika i użyte formy:

 1. Wyrażanie teraźniejszości:
  • Ich trinke jeden Morgen Kaffee. (Piję kawę każdego ranka.)
  • Sie arbeitet als Lehrerin. (Ona pracuje jako nauczycielka.)
  • Wir wohnen in einem kleinen Dorf. (Mieszkamy w małej wiosce.)
 2. Wyrażanie przyszłości:
  • Nächsten Monat fliege ich nach Spanien. (W przyszłym miesiącu lecę do Hiszpanii.)
  • Am Samstag gehen wir ins Theater. (W sobotę idziemy do teatru.)
  • Er kommt morgen zu Besuch. (On przyjeżdża jutro z wizytą.)
 3. Prawdy ogólne i fakty naukowe:
  • Die Erde dreht sich um die Sonne. (Ziemia krąży wokół Słońca.)
  • Wasser gefriert bei 0 Grad Celsius. (Woda zamarza w temperaturze 0 stopni Celsjusza.)
  • Vögel legen Eier. (Ptaki składają jaja.)
 4. Czasowniki nieregularne:
  • Er liest gerne Krimis. (On lubi czytać kryminały.)
  • Du fährst zu schnell. (Jedziesz za szybko.)
  • Sie gibt mir ein Geschenk. (Ona daje mi prezent.)
 5. Czasowniki rozdzielnie złożone:
  • Ich stehe um 6 Uhr auf. (Wstaję o 6 rano.)
  • Er ruft seine Mutter an. (On dzwoni do swojej mamy.)
  • Wir fangen morgen mit dem Projekt an. (Zaczynamy jutro projekt.)
 6. Czasowniki zwrotne:
  • Ich freue mich auf das Wochenende. (Cieszę się na weekend.)
  • Er interessiert sich für Kunst. (On interesuje się sztuką.)
  • Wir treffen uns um 19 Uhr. (Spotykamy się o 19:00.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *