Jak zadawać proste pytania w języku niemieckim?

Pytania w języku niemieckim

Do zbudowania prostych pytań w języku niemieckim wystarczy zastosowanie inwersji lub wykorzystanie zaimków pytających. Poznaj podstawowe zasady właściwej konstrukcji pytań oraz naucz się je stosować w praktyce.

Użycie zaimków pytających

Zaimki pytające w języku niemieckim to niezbędne narzędzia, które pozwalają na zdobywanie informacji. Są one fundamentem dla zrozumienia i bycia zrozumianym w codziennej komunikacji. W języku niemieckim, podobnie jak w polskim, istnieje szereg zaimków pytających, które rozpoczynają pytanie i wskazują na rodzaj oczekiwanej odpowiedzi.

Kiedy używamy zaimków pytających, ważne jest, aby pamiętać o odpowiedniej odmianie czasownika. W języku niemieckim czasownik zawsze zajmuje drugą pozycję w zdaniu, co oznacza, że po zaimku pytającym bezpośrednio umieszczamy czasownik, a następnie resztę zdania. Na przykład: „Was machst du?” (Co robisz?).

Wer, was, wo… – podstawowe zaimki pytające

Zacznijmy od podstaw. Oto lista najczęściej używanych zaimków pytających wraz z przykładami:

 • Wer? (kto?) – Wer bist du? (Kto jesteś?)
 • Was? (co?) – Was machst du? (Co robisz?)
 • Wo? (gdzie?) – Wo wohnst du? (Gdzie mieszkasz?)
 • Wann? (kiedy?) – Wann beginnt der Film? (Kiedy zaczyna się film?)
 • Warum? (dlaczego?) – Warum lernst du Deutsch? (Dlaczego uczysz się niemieckiego?)
 • Wie? (jak?) – Wie alt bist du? (Ile masz lat?)
 • Wohin? (dokąd?) – Wohin gehst du? (Dokąd idziesz?)
 • Woher? (skąd?) – Woher kommst du? (Skąd pochodzisz?)

Zaimki pytające w różnych przypadkach

W języku niemieckim zaimki pytające mogą zmieniać swoją formę w zależności od przypadku, w jakim występują. Przykładowo, zaimek wer (kto) przybiera formę wen (kogo) w bierniku i wem (komu) w celowniku:

 • Wen (kogo?) – Wen siehst du? (Kogo widzisz?)
 • Wem (komu?) – Wem gibst du das Buch? (Komu dajesz książkę?)

Inwersja, czyli pytanie zaczynające się od czasownika

Inwersja, czyli odwrócenie szyku zdania, jest stosowana przy tworzeniu pytań zamkniętych (Ja/Nein-Fragen), na które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”. W takich pytaniach orzeczenie (czasownik) umieszcza się na pierwszym miejscu, a podmiot na drugim.

Przykłady inwersji w pytaniach:

 • Hast du Zeit? (Czy masz czas?)
 • Kann ich dir helfen? (Czy mogę ci pomóc?)
 • Möchtest du Kaffee? (Czy chcesz kawy?)

Pytania złożone

Czasami jedno słowo pytające nie wystarcza, aby uzyskać pełną odpowiedź. W takich przypadkach możemy użyć złożonych zaimków pytających, które łączą zaimek pytający z przyimkiem lub innym słowem, tworząc bardziej szczegółowe pytanie.

Przykłady pytań złożonych:

 • Worauf wartest du? (Na co czekasz?)
 • Womit kann ich dir helfen? (Czym mogę ci pomóc?)
 • Worüber sprichst du? (O czym mówisz?)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *