Opis szkoły po niemiecku z tłumaczeniem

uczniowie idą do szkoły

Poziom podstawowy

Ich gehe in die Grundschule. Meine Schule ist groß und hat zwei Stockwerke. Es gibt viele Klassenzimmer und eine große Turnhalle. In meiner Klasse sind 25 Schüler. Wir haben einen netten Lehrer, der uns Deutsch und Mathe beibringt. Jeden Morgen beginnt der Unterricht um 8 Uhr. Wir haben eine lange Pause um 10 Uhr, in der wir auf dem Schulhof spielen können. Es gibt auch eine Bibliothek, wo wir Bücher ausleihen können. Mein Lieblingsfach ist Kunst, weil wir viel malen und basteln. Nach der Schule gehe ich oft in die AG, wo wir Sport machen oder Musik spielen.

Tłumaczenie na polski:

Chodzę do szkoły podstawowej. Moja szkoła jest duża i ma dwa piętra. Jest wiele sal lekcyjnych i duża sala gimnastyczna. W mojej klasie jest 25 uczniów. Mamy miłego nauczyciela, który uczy nas niemieckiego i matematyki. Każdego ranka lekcje zaczynają się o 8:00. Mamy długą przerwę o 10:00, podczas której możemy bawić się na boisku szkolnym. Jest też biblioteka, gdzie możemy wypożyczać książki. Moim ulubionym przedmiotem jest plastyka, bo dużo malujemy i majsterkujemy. Po szkole często chodzę na zajęcia dodatkowe, gdzie uprawiamy sport lub gramy muzykę.

Poziom średnio zaawansowany

Meine Schule ist ein modernes Gymnasium mit etwa 800 Schülern. Der Schulkomplex besteht aus mehreren Gebäuden, darunter ein Hauptgebäude, ein Naturwissenschaftstrakt und eine große Sporthalle. Wir haben gut ausgestattete Fachräume für Physik, Chemie und Biologie, in denen wir spannende Experimente durchführen können. Der Schulalltag ist ziemlich abwechslungsreich, mit Unterricht von 8 bis 15 Uhr und verschiedenen AGs am Nachmittag. Besonders stolz bin ich auf unsere Schulbibliothek, die über 10.000 Bücher und einen modernen Computerraum verfügt. In den Pausen treffen wir uns oft in der Cafeteria, wo es leckere Snacks und Getränke gibt. Unser Schulhof ist groß und hat sogar einen kleinen Schulgarten, den wir im Biologieunterricht pflegen.

Tłumaczenie na polski:

Moja szkoła to nowoczesne gimnazjum z około 800 uczniami. Kompleks szkolny składa się z kilku budynków, w tym głównego budynku, skrzydła nauk przyrodniczych i dużej hali sportowej. Mamy dobrze wyposażone pracownie do fizyki, chemii i biologii, w których możemy przeprowadzać ciekawe eksperymenty. Dzień szkolny jest dość zróżnicowany, z zajęciami od 8 do 15 i różnymi zajęciami pozalekcyjnymi po południu. Jestem szczególnie dumny z naszej biblioteki szkolnej, która ma ponad 10 000 książek i nowoczesną pracownię komputerową. Podczas przerw często spotykamy się w kawiarence, gdzie są pyszne przekąski i napoje. Nasze boisko szkolne jest duże i ma nawet mały ogródek szkolny, o który dbamy na lekcjach biologii.

Poziom zaawansowany

Als Oberstufenschüler an einem renommierten Gymnasium schätze ich besonders die vielfältigen Möglichkeiten, die unsere Schule bietet. Der Schulkomplex umfasst neben den üblichen Einrichtungen auch ein hochmodernes Medienzentrum und ein gut ausgestattetes Sprachlabor. Unser Kurssystem ermöglicht es uns, individuelle Schwerpunkte zu setzen und uns optimal auf das Abitur vorzubereiten. Besonders beeindruckend finde ich das breite Spektrum an Wahlkursen, darunter Philosophie, Wirtschaftswissenschaften und sogar Astronomie. Die Schule legt großen Wert auf internationale Beziehungen und bietet zahlreiche Austauschprogramme mit Partnerschulen in Frankreich, Spanien und den USA an. Auch die Förderung von Talenten wird großgeschrieben: Es gibt verschiedene Wettbewerbe, an denen wir teilnehmen können, von „Jugend forscht” bis hin zu Debattierclubs und Musikensembles.

Tłumaczenie na polski:

Jako uczeń szkoły średniej w renomowanym gimnazjum, szczególnie cenię różnorodne możliwości, jakie oferuje nasza szkoła. Kompleks szkolny obejmuje, oprócz standardowych obiektów, również ultranowoczesne centrum medialne i dobrze wyposażone laboratorium językowe. Nasz system kursów pozwala nam na indywidualne ukierunkowanie i optymalne przygotowanie do matury. Szczególnie imponujące jest szerokie spektrum kursów do wyboru, w tym filozofia, ekonomia, a nawet astronomia. Szkoła kładzie duży nacisk na relacje międzynarodowe i oferuje liczne programy wymiany z szkołami partnerskimi we Francji, Hiszpanii i USA. Rozwijanie talentów jest również priorytetem: istnieją różne konkursy, w których możemy uczestniczyć, od „Młodzież eksperymentuje” po kluby debat i zespoły muzyczne.

Najczęściej używane zwroty dotyczące opisu szkoły

  • die Schule (szkoła)
  • das Klassenzimmer (sala lekcyjna)
  • der Lehrer / die Lehrerin (nauczyciel / nauczycielka)
  • der Unterricht (lekcja)
  • die Pause (przerwa)
  • der Schulhof (boisko szkolne)
  • die Bibliothek (biblioteka)
  • das Gymnasium (gimnazjum / liceum)
  • die Sporthalle (sala gimnastyczna)
  • die AG (Arbeitsgemeinschaft – zajęcia dodatkowe)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *