Przyimki miejsca w niemieckim – nach, zu, in, auf, an

Przyimki miejsca w niemieckim

Język niemiecki oferuje wiele przyimków, które tłumaczymy na język polski jako „do”. Wśród nich znajdują się: nach, zu, in, auf oraz an. Choć w języku polskim używamy jednego słowa „do”, w niemieckim musimy wybrać odpowiedni przyimek w zależności od kontekstu. Przyjrzyjmy się bliżej, kiedy stosujemy poszczególne przyimki.

Nach i zu – zawsze z celownikiem (Dativ)

Przyimki nach i zu zawsze łączą się z celownikiem (Dativ), nawet gdy pytamy „Wohin?” (Dokąd?). Warto pamiętać, że rodzajnik jest często pomijany w tych konstrukcjach.

Auf, an, in – z biernikiem (Akkusativ)

Przyimki auf, an i in łączą się z biernikiem (Akkusativ), gdy pytamy „Wohin?” (Dokąd?). Wskazują one na cel czynności, czyli dokąd dokładnie mamy zamiar dojść lub dojechać.

Kiedy stosujemy przyimek nach?

Państwa i miasta

 • Ich fahre nach Deutschland. (Jadę do Niemiec.)
 • Ich fliege nach Paris. (Lecę do Paryża.)
  Wyjątki: die Schweiz, die Türkei (z rodzajnikiem)
 • Ich fahre in die Schweiz/in die Türkei. (Jadę do Szwajcarii/Turcji.)

Kierunki świata i określenia kierunku

 • Wir fahren nach Norden/Süden/Osten/Westen. (Jedziemy na północ/południe/wschód/zachód.)
 • Sie geht nach rechts/links/unten/oben. (Ona idzie w prawo/lewo/na dół/na górę.)

Kiedy stosujemy przyimek auf?

Czynność kończąca się na powierzchni, na czymś, na co trzeba się wspiąć

 • Er geht auf die Straße. (On idzie na ulicę.)
 • Wir gehen auf den Parkplatz. (Idziemy na parking.)
 • Ich gehe auf den Turm. (Idę na wieżę.)

Wybieranie się na imprezę, wydarzenie

 • Ich gehe auf eine Party. (Idę na imprezę.)
 • Er geht auf eine Reise. (On wybiera się w podróż.)
 • Wir gehen auf die Hochzeit. (Idziemy na wesele.)

Publiczne miejsca, instytucje

 • Er geht auf das Rathaus. (On idzie do ratusza.)

Kiedy stosujemy przyimek an?

Przyimka an używamy, gdy czynność kończy się dokładnie przy czymś lub celem jest brzeg wód (plaża, morze, jezioro).

 • Sie geht an das Fenster. (Ona idzie do okna.)
 • Er geht an die Wand. (On idzie do ściany.)
 • Ich setze mich an den Tisch. (Siadam przy stole.)
 • Wir fahren an den Strand/an das Meer/an den See. (Jedziemy na plażę/nad morze/nad jezioro.)

Kiedy stosujemy przyimek in?

Przyimka in używamy, gdy czynność zakończy się w środku budynku, we wnętrzu, a celem jest dotarcie do środka czegoś. Stosujemy go również z miejscami takimi jak die Stadt (miasto), das Gebirge (góry), die Berge (góry).

 • Tim geht heute ins Museum. (Tim idzie dzisiaj do muzeum.)
 • Wir gehen ins Restaurant. (Idziemy do restauracji.)
 • Am Wochenende fahren wir ins Gebirge. (Jedziemy w weekend w góry.)
 • Wir fahren immer gerne in die Berge. (Zawsze chętnie jeździmy w góry.)
 • Wir müssen in die Stadt fahren. (Musimy jechać do miasta.)

Kiedy stosujemy przyimek zu?

Przyimka zu używamy, gdy mówimy o chodzeniu lub jeździe do kogoś, do czyjegoś domu. Warto zapamiętać zwroty: „Ich gehe nach Hause” (Idę do domu) oraz „Ich bin zu Hause” (Jestem w domu).

 • Die Kinder fahren heute zu ihrer Oma. (Dzieci jadą dzisiaj do swojej babci.)
 • Ich gehe jetzt zu Eva. (Idę teraz do Ewy.)

Przyimek zu często zastępuje in, auf i an, szczególnie w mowie potocznej:

 • Ich gehe auf die Party. / Ich gehe zur Party. (Idę na imprezę.)
 • Sie geht an das Fenster. / Sie geht zum Fenster. (Ona idzie do okna.)
 • Wir gehen ins Restaurant. / Wir gehen zum Restaurant. (Idziemy do restauracji.)

In czy zu?

Przyimek in odnosi się do konkretnego miejsca, budynku, wnętrza oraz dłuższego lub regularnego pobytu. Przyimek zu podkreśla cel, zamiar załatwienia czegoś w danym miejscu.

 • Ich gehe in die Schule. / Ich gehe zur Schule.
 • Ich gehe in die Bank. / Ich gehe zur Bank.
 • Ich gehe in die Post. / Ich gehe zur Post.

Pamiętajmy, że mówiąc „Jadę do restauracji” użyjemy formy „Ich fahre zum Restaurant”, a nie „Ich fahre ins Restaurant”, ponieważ nie wjeżdżamy do środka restauracji samochodem.Mam nadzieję, że ten przegląd niemieckich przyimków miejsca okaże się pomocny w Twojej nauce. Ćwicz ich stosowanie w różnych kontekstach, a z czasem ich użycie stanie się dla Ciebie naturalne. Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *