Przyimki w języki niemieckim – najczęściej używane i przykłady

Przyimki w języku niemieckim

Przyimki to niewielkie, ale niezwykle ważne elementy języka niemieckiego. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się proste, ich poprawne użycie często sprawia trudności osobom uczącym się tego języka. W artykule przyjrzymy się bliżej niemieckim przyimkom, ich rodzajom oraz zasadom stosowania. Poznanie tych reguł pomoże Ci swobodnie posługiwać się językiem niemieckim i uniknąć typowych błędów.

Rodzaje przyimków w języku niemieckim

W języku niemieckim wyróżniamy trzy główne rodzaje przyimków:

 • Przyimki łączące się z celownikiem (Dativ),
 • Przyimki łączące się z biernikiem (Akkusativ),
 • Przyimki łączące się z celownikiem lub biernikiem, w zależności od kontekstu,
 • Przyimki łączące się z dopełniaczem (Präpositionen mit Genitiv).

Każdy z tych rodzajów rządzi się swoimi prawami i wymaga odpowiedniej odmiany rzeczownika lub zaimka, który po nim następuje. Poprawne stosowanie przyimków jest kluczowe dla zrozumienia i bycia zrozumianym w języku niemieckim.

Przyimki łączące się z celownikiem (Dativ)

Do przyimków łączących się z celownikiem należą między innymi: „aus”, „bei”, „mit”, „nach”, „seit”, „von” i „zu”. Używamy ich, gdy chcemy określić miejsce, czas lub sposób wykonania czynności.

Przykłady:

 • Ich komme aus Polen. (Pochodzę z Polski.)
 • Er wohnt bei seinen Eltern. (On mieszka u swoich rodziców.)
 • Wir fahren mit dem Bus. (Jedziemy autobusem.)
PrzyimekTłumaczenie na język polskiPrzykładowe zdanie
ausz (czegoś), z (jakiegoś materiału)Aus dem Fenster konnte man den Sonnenuntergang bewundern. (Z okna można było podziwiać zachód słońca.)
beiprzy, u, w pobliżu, podczasIch trinke gerne Kaffee bei der Arbeit. (Lubię pić kawę podczas pracy.)
mitz (kimś/czymś)Er geht gerne mit seinen Freunden spazieren. (On lubi chodzić na spacery ze swoimi przyjaciółmi.)
nachpo, do (w sensie kierunku)Nach dem Unterricht gehen wir oft in die Bibliothek. (Po lekcjach często chodzimy do biblioteki.)
seitod (jakiegoś czasu)Seit letztem Jahr lerne ich Deutsch. (Od zeszłego roku uczę się niemieckiego.)
vonod (kogoś/czegoś)Das Geschenk ist von meiner Oma. (Ten prezent jest od mojej babci.)
zudo (kogoś/czegoś)Gehst du heute zu deiner Tante? (Idziesz dzisiaj do swojej cioci?)
gegenübernaprzeciwkoMein Haus liegt gegenüber dem Park. (Mój dom znajduje się naprzeciwko parku.)
außeroprócz, pozaAlle waren da, außer mir. (Wszyscy tam byli, oprócz mnie.)

Przyimki łączące się z biernikiem (Akkusativ)

Przyimki łączące się z biernikiem to między innymi: „durch”, „für”, „gegen”, „ohne”, „um” i „wider”. Stosujemy je, gdy chcemy wskazać kierunek, cel lub przyczynę działania.

Przykłady:

 • Er geht durch den Park. (On idzie przez park.)
 • Ich kaufe ein Geschenk für meine Mutter. (Kupuję prezent dla mojej mamy.)
 • Sie kämpft gegen Ungerechtigkeiten. (Ona walczy przeciwko niesprawiedliwości.)
PrzyimekTłumaczenie na język polskiPrzykładowe zdanie
durchprzez (w sensie przechodzenia przez coś)Wir gehen durch den Park, um schneller nach Hause zu kommen. (Idziemy przez park, aby szybciej dotrzeć do domu.)
fürdlaIch backe einen Kuchen für meine Mutter zum Geburtstag. (Piekę ciasto dla mojej mamy na urodziny.)
gegenprzeciwko, o (w sensie zderzenia)Er lehnte sich gegen die Wand und schloss die Augen. (Oparł się o ścianę i zamknął oczy.)
ohnebezSie ging ohne Regenschirm nach draußen und wurde nass. (Wyszła na zewnątrz bez parasola i zmokła.)
umo (w sensie czasu), wokółDer Zug fährt um 8 Uhr ab. (Pociąg odjeżdża o 8.)
bisaż do, doWir bleiben bis nächste Woche in Berlin. (Zostajemy w Berlinie do przyszłego tygodnia.)
entlangwzdłużWir spazierten den Fluss entlang und genossen die frische Luft. (Spacerowaliśmy wzdłuż rzeki i cieszyliśmy się świeżym powietrzem.)

Przyimki łączące się z celownikiem lub biernikiem

Niektóre przyimki w języku niemieckim mogą łączyć się zarówno z celownikiem, jak i biernikiem, w zależności od kontekstu. Należą do nich: „an”, „auf”, „hinter”, „in”, „neben”, „über”, „unter”, „vor” i „zwischen”.

Gdy używamy tych przyimków w kontekście miejsca, w którym coś się znajduje lub odbywa (statyczny), stosujemy celownik. Natomiast, gdy wskazujemy na kierunek lub cel ruchu (dynamiczny), używamy biernika.

Przykłady:

 • Das Buch liegt auf dem Tisch. (Książka leży na stole.) – celownik
 • Ich lege das Buch auf den Tisch. (Kładę książkę na stół.) – biernik
 • Er steht vor der Tür. (On stoi przed drzwiami.) – celownik
 • Sie geht vor die Tür. (Ona wychodzi przed drzwi.) – biernik

Przyimki łączące się z dopełniaczem (Präpositionen mit Genitiv)

Przyimki łączące się z dopełniaczem w języku niemieckim są stosunkowo rzadziej używane niż te łączące się z celownikiem czy biernikiem, ale ich znajomość jest niezbędna do pełnego opanowania gramatyki. Przyimki te wyrażają przynależność, przyczynę, czas oraz sposób i zazwyczaj poprzedzają rzeczowniki w przypadku genitivu.Przykłady użycia przyimków z dopełniaczem:

 • wegen (z powodu) – Wegen des Regens bleiben wir zu Hause. (Z powodu deszczu zostajemy w domu.)
 • trotz (pomimo) – Trotz des schlechten Wetters ging er joggen. (Pomimo złej pogody poszedł pobiegać.)
 • während (podczas) – Während des Films schlief sie ein. (Podczas filmu zasnęła.)
 • anstatt (zamiast) – Anstatt des erwarteten Gewinns gab es einen Verlust. (Zamiast spodziewanego zysku był strata.)
 • außerhalb (poza) – Außerhalb der Stadt ist die Luft frischer. (Poza miastem powietrze jest świeższe.)
 • innerhalb (w ciągu) – Innerhalb eines Jahres hat sich viel verändert. (W ciągu roku wiele się zmieniło.)
 • oberhalb (powyżej) – Oberhalb des Dorfes thront eine alte Burg. (Powyżej wioski góruje stary zamek.)
 • unterhalb (poniżej) – Unterhalb der Brücke fließt ein kleiner Fluss. (Poniżej mostu płynie mała rzeka.)

Warto zauważyć, że w języku potocznym, zwłaszcza w mowie, przyimki te mogą być używane z przypadkiem Dativ zamiast Genitiv, co jest wynikiem naturalnej ewolucji języka. Jednak w języku formalnym i pisemnym nadal preferuje się użycie Genitivu.

Przyimki złożone

W języku niemieckim istnieją również przyimki złożone, które składają się z dwóch lub więcej elementów. Przykładami takich przyimków są: „anstatt”, „aufgrund”, „infolge”, „mithilfe”, „zugunsten” i „zuliebe”.Przyimki złożone często wymagają użycia dopełniacza (Genitiv) lub, w niektórych przypadkach, celownika.

Przykłady:

 • Anstatt eines Buches kaufe ich eine Zeitschrift. (Zamiast książki kupuję czasopismo.) – dopełniacz
 • Aufgrund des schlechten Wetters bleiben wir zu Hause. (Z powodu złej pogody zostajemy w domu.) – dopełniacz
 • Mithilfe deiner Erklärungen verstehe ich das Thema besser. (Dzięki twoim wyjaśnieniom lepiej rozumiem temat.) – celownik

Przyimki złożone wzbogacają język i pozwalają precyzyjniej wyrażać relacje między elementami zdania.

Przyimki a czasowniki

Wiele niemieckich czasowników wymaga użycia konkretnych przyimków. Są to tak zwane czasowniki z przyimkami (Präpositionalverben). Poprawne stosowanie przyimków w połączeniu z czasownikami jest niezbędne do właściwego wyrażania się w języku niemieckim.

Przykłady:

 • sich interessieren für (interesować się czymś)
 • sich bedanken bei (dziękować komuś)
 • sich erinnern an (przypominać sobie o czymś)
 • warten auf (czekać na coś/kogoś)

Ucząc się nowych czasowników, zwracaj uwagę na to, czy wymagają one użycia przyimków, a jeśli tak, to jakich. Zapamiętanie tych zależności pomoże Ci uniknąć błędów i sprawniej posługiwać się językiem.

Przyimki a zaimki

Gdy po przyimku występuje zaimek osobowy, często ulega on zmianie lub łączy się z przyimkiem, tworząc jedną formę. Takie połączenia nazywamy zaimkami przyimkowymi (Präpositionalpronomen).

Przykłady:

 • mit dir (z tobą)
 • für mich (dla mnie)
 • zu ihm (do niego)
 • bei ihr (u niej)

Zaimki przyimkowe są powszechnie stosowane w języku niemieckim, dlatego warto poświęcić czas na ich naukę i zapamiętanie.

Przyimki a rzeczowniki odczasownikowe

W języku niemieckim często tworzy się rzeczowniki odczasownikowe (Verbsubstantive), które opisują czynności lub stany. W wielu przypadkach rzeczowniki te łączą się z konkretnymi przyimkami.

Przykłady:

 • die Angst vor (strach przed)
 • die Freude über (radość z)
 • das Interesse an (zainteresowanie czymś)
 • die Teilnahme an (udział w)

Znając przyimki typowe dla danych rzeczowników odczasownikowych, będziesz w stanie tworzyć poprawne i naturalne konstrukcje w języku niemieckim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *