Przyimki z celownikiem (Präpositionen mit Dativ)

Przyimki z celownikiem w języku niemieckim

Przyimki to niewielkie, ale niezwykle ważne elementy języka niemieckiego. Ich poprawne użycie może znacząco wpłynąć na sens wypowiedzi i zrozumienie przekazu. W artykule przyjrzymy się bliżej Präpositionen mit Dativ, czyli przyimkom, które łączą się z celownikiem. Poznamy ich znaczenie, zastosowanie oraz liczne przykłady, które pomogą utrwalić zdobytą wiedzę.

Ab

Przyimek „ab” oznacza początek jakiegoś okresu lub punktu w przestrzeni. Jest często używany w kontekście czasowym.

Przykłady:

 • Ab Montag bin ich im Urlaub. (Od poniedziałku jestem na urlopie.)
 • Ab diesem Moment wusste ich, dass alles anders wird. (Od tego momentu wiedziałem, że wszystko się zmieni.)
 • Ab der Kreuzung müssen Sie links abbiegen. (Od skrzyżowania musisz skręcić w lewo.)

Aus

„Aus” wskazuje na pochodzenie, źródło lub przyczynę czegoś. Jest to jeden z najczęściej używanych przyimków w języku niemieckim.

Przykłady:

 • Ich komme aus Polen. (Pochodzę z Polski.)
 • Das Hemd ist aus Baumwolle. (Koszula jest z bawełny.)
 • Aus Liebe zu dir mache ich das. (Robię to z miłości do ciebie.)

Außer

Przyimek „außer” oznacza wyjątek z jakiejś reguły lub grupy.

Przykłady:

 • Außer ihm hat niemand davon gewusst. (Oprócz niego nikt o tym nie wiedział.)
 • Außer dieser einen Sache bin ich mit allem einverstanden. (Oprócz tej jednej rzeczy zgadzam się na wszystko.)
 • Ich kann jeden Tag außer Sonntag. (Mogę każdego dnia oprócz niedzieli.)

Bei

„Bei” używamy do określenia bliskości, towarzystwa lub przynależności.

Przykłady:

 • Ich bin bei der Arbeit. (Jestem w pracy.)
 • Bei Regen bleiben wir zu Hause. (W deszcz zostajemy w domu.)
 • Er wohnt bei seinen Eltern. (On mieszka u swoich rodziców.)

Gegenüber

Przyimek „gegenüber” służy do określenia położenia naprzeciwko czegoś lub kogoś.

Przykłady:

 • Das Café liegt dem Bahnhof gegenüber. (Kawiarnia znajduje się naprzeciwko dworca.)
 • Sie sitzt mir gegenüber. (Ona siedzi naprzeciwko mnie.)
 • Gegenüber dem Vorjahr haben wir einen Gewinnzuwachs. (W porównaniu z poprzednim rokiem mamy wzrost zysków.)

Mit

„Mit” wskazuje na towarzystwo, środki transportu lub narzędzia.

Przykłady:

 • Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. (Idę z moim przyjacielem do kina.)
 • Wir fahren mit dem Zug. (Jedziemy pociągiem.)
 • Ich schreibe mit einem Bleistift. (Piszę ołówkiem.)

Seit

Przyimek „seit” używany jest do określenia początku jakiegoś okresu czasu, który trwa do teraz.

Przykłady:

 • Seit Januar lerne ich Deutsch. (Od stycznia uczę się niemieckiego.)
 • Ich wohne seit 2005 in Berlin. (Mieszkam w Berlinie od 2005 roku.)
 • Seit unserer Kindheit sind wir Freunde. (Od naszego dzieciństwa jesteśmy przyjaciółmi.)

Von

„Von” określa pochodzenie, przynależność lub autora czegoś.

Przykłady:

 • Das Buch ist von Goethe. (Ta książka jest Goethego.)
 • Ich habe einen Brief von Maria bekommen. (Dostałem list od Marii.)
 • Die Idee kam von ihm. (Pomysł wyszedł od niego.)

Zu

Przyimek „zu” jest używany do określenia kierunku, celu podróży lub przynależności.

Przykłady:

 • Ich gehe zum Arzt. (Idę do lekarza.)
 • Wir sind zum Essen eingeladen. (Jesteśmy zaproszeni na obiad.)
 • Das gehört zum Allgemeinwissen. (To należy do wiedzy ogólnej.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *