Życiorys po niemiecku – zasady i przykładowe „Lebenslauf”

Mężczyzna trzymający w dłoniach niemiecki życiorys

Szukasz pracy w Niemczech i zastanawiasz się, jak napisać życiorys, który przyciągnie uwagę pracodawcy? Nie martw się, nie jesteś sam! Wielu Polaków staje przed tym samym wyzwaniem. W tym artykule znajdziesz praktyczne wskazówki i przykłady, które pomogą Ci stworzyć profesjonalny i przekonujący życiorys w języku niemieckim. Zacznijmy od podstaw i przejdźmy przez proces krok po kroku.

Persönliche Daten – dane osobowe

W tej sekcji należy umieścić swoje podstawowe dane osobowe, takie jak:

 • Vorname und Nachname (imię i nazwisko)
 • Geburtsdatum und -ort (data i miejsce urodzenia)
 • Adresse (adres zamieszkania)
 • Telefonnummer (numer telefonu)
 • E-Mail-Adresse (adres e-mail)

Pamiętaj, aby podać aktualne i poprawne informacje kontaktowe. Upewnij się również, że Twój adres e-mail brzmi profesjonalnie i nie zawiera żadnych dziwnych lub nieprzyzwoitych elementów. Jeśli to konieczne, załóż nowe konto e-mail specjalnie do celów zawodowych.

Berufliche Laufbahn – przebieg kariery zawodowej

W tej części przedstawiasz swoje doświadczenie zawodowe, zaczynając od najnowszego i cofając się w czasie. Dla każdego stanowiska podaj:

 • Zeitraum (okres zatrudnienia, np. 01/2020 – 12/2022)
 • Arbeitgeber (nazwa pracodawcy)
 • Position (zajmowane stanowisko)
 • Aufgaben und Erfolge (główne obowiązki i osiągnięcia)

Opisz swoje obowiązki i osiągnięcia w sposób konkretny i mierzalny. Użyj czasowników akcji, takich jak „zarządzałem”, „wdrożyłem”, „zoptymalizowałem”, aby podkreślić swój aktywny wkład. Jeśli masz luki w zatrudnieniu, rozważ umieszczenie istotnych doświadczeń, takich jak wolontariat, projekty osobiste lub kursy, aby pokazać ciągłość rozwoju.

Ausbildung – wykształcenie

Tutaj prezentujesz swoje wykształcenie, również w odwrotnej kolejności chronologicznej. Dla każdej uczelni lub szkoły podaj:

 • Zeitraum (okres nauki, np. 09/2015 – 06/2019)
 • Name der Bildungseinrichtung (nazwa uczelni lub szkoły)
 • Abschluss (uzyskany tytuł lub dyplom, np. licencjat, magister)
 • Studienfach (kierunek studiów)
 • Relevante Kurse oder Projekte (istotne przedmioty lub projekty, jeśli dotyczy)

Jeśli masz wyższe wykształcenie, możesz pominąć informacje o szkole średniej. Jednak jeśli aplikujesz na stanowisko, które wymaga określonego wykształcenia średniego, warto je wymienić. Jeśli ukończyłeś dodatkowe kursy lub szkolenia związane z daną branżą, również możesz je tutaj uwzględnić.

Lista pomocnych słówek:

die Grundschule – szkoła podstawowa,
das Gymnasium – gimnazjum,
das Allgemeinbildendes Lyzeum – liceum ogólnokształcące,
das Profiliertes Lyzeum – liceum profilowane,
die Technische Oberschule – technikum,
die Reifeprüfung – egzamin dojrzałości,
das Abitur – matura,
die Berufsschule – szkoła zawodowa,
die Universität – uniwersytet,
die Technische Hochschule – Politechnika,
Bachelor – licencjat,
Master – magister.

Kenntnisse & Fähigkeiten – wiedza i umiejętności

W tej sekcji wymieniasz swoje umiejętności i kompetencje istotne dla danego stanowiska. Mogą to być:

 • Sprachkenntnisse (znajomość języków obcych, np. Englisch – fließend, Französisch – Grundkenntnisse)
 • IT-Kenntnisse (znajomość narzędzi i programów komputerowych, np. MS Office, Adobe Photoshop)
 • Führerschein (prawo jazdy, jeśli jest wymagane)
 • Soft Skills (umiejętności miękkie, np. Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, Kreativität)

Dostosuj tę sekcję do wymagań konkretnej oferty pracy i podkreśl umiejętności, które są szczególnie istotne dla danego stanowiska. Bądź uczciwy w ocenie swojego poziomu znajomości języków obcych i narzędzi – lepiej zaskoczyć pracodawcę na plus podczas rozmowy kwalifikacyjnej, niż nie spełnić oczekiwań.Na koniec pamiętaj o kilku ogólnych zasadach:

 • Dostosuj swój życiorys do konkretnej oferty pracy i firmy.
 • Utrzymaj przejrzysty i profesjonalny format, używając czcionki bez szeryfów (np. Arial, Calibri) i zachowując konsekwentne formatowanie.
 • Bądź zwięzły i rzeczowy – Twój życiorys nie powinien przekraczać 2 stron.
 • Unikaj zdjęcia, chyba że jest to wyraźnie wymagane.
 • Sprawdź dokładnie poprawność gramatyczną i ortograficzną – błędy mogą negatywnie wpłynąć na pierwsze wrażenie.

Przykładowy Lebenslauf

Persönliche Daten

 • Name: Marek Kowalski
 • Adresse: ul. Kwiatowa 15, 00-000 Warszawa, Polen
 • Telefon: +48 123 456 789
 • E-Mail: marek.kowalski@example.com
 • Geburtsdatum: 01.01.1990
 • Staatsangehörigkeit: polnisch

Berufserfahrung

 • 09/2018 – heute: Software-Entwickler bei ABC GmbH, Warszawa
  • Entwicklung von Webanwendungen mit Java und Angular
  • Zusammenarbeit mit internationalen Kunden
 • 07/2016 – 08/2018: Junior Software-Entwickler bei XYZ Sp. z o.o., Kraków
  • Unterstützung bei der Entwicklung von mobilen Apps für iOS und Android
  • Durchführung von Code-Reviews und Tests

Ausbildung

 • 10/2013 – 06/2016: Bachelor of Science in Informatik, Technische Universität Warschau
  • Spezialisierung: Software-Entwicklung
  • Abschlussarbeit: „Entwicklung einer mobilen App zur Verwaltung von Aufgaben”
 • 09/2009 – 06/2013: Allgemeine Hochschulreife, Liceum Ogólnokształcące nr 1, Warszawa

Sprachkenntnisse

 • Polnisch: Muttersprache
 • Englisch: Verhandlungssicher (C1)
 • Deutsch: Gute Kenntnisse (B2)

IT-Kenntnisse

 • Programmiersprachen: Java, JavaScript, Python, Swift, Kotlin
 • Frameworks: Angular, React, Spring, Hibernate
 • Datenbanken: MySQL, PostgreSQL, MongoDB
 • Tools: Git, JIRA, Jenkins, Docker

Interessen

 • Sport: Fußball, Laufen
 • Reisen und fremde Kulturen
 • Neue Technologien und Programmiersprachen

Tłumaczenie Lebenslauf

Dane osobowe

 • Imię i nazwisko: Marek Kowalski
 • Adres: ul. Kwiatowa 15, 00-000 Warszawa, Polska
 • Telefon: +48 123 456 789
 • E-mail: marek.kowalski@example.com
 • Data urodzenia: 01.01.1990
 • Obywatelstwo: polskie

Doświadczenie zawodowe

 • 09/2018 – obecnie: Programista w ABC GmbH, Warszawa
  • Tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Javy i Angulara
  • Współpraca z międzynarodowymi klientami
 • 07/2016 – 08/2018: Młodszy programista w XYZ Sp. z o.o., Kraków
  • Wsparcie przy tworzeniu aplikacji mobilnych na iOS i Android
  • Przeprowadzanie code review i testów

Wykształcenie

 • 10/2013 – 06/2016: Licencjat z informatyki, Politechnika Warszawska
  • Specjalizacja: Inżynieria oprogramowania
  • Praca dyplomowa: „Tworzenie aplikacji mobilnej do zarządzania zadaniami”
 • 09/2009 – 06/2013: Matura, Liceum Ogólnokształcące nr 1, Warszawa

Znajomość języków

 • Polski: Język ojczysty
 • Angielski: Biegły (C1)
 • Niemiecki: Dobry (B2)

Umiejętności IT

 • Języki programowania: Java, JavaScript, Python, Swift, Kotlin
 • Frameworki: Angular, React, Spring, Hibernate
 • Bazy danych: MySQL, PostgreSQL, MongoDB
 • Narzędzia: Git, JIRA, Jenkins, Docker

Zainteresowania

 • Sport: Piłka nożna, bieganie
 • Podróże i obce kultury
 • Nowe technologie i języki programowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *